Climate Scam (Swedish): Om IPCCs senaste alarmistrapport

Media går i spinn idag över IPCCs senaste rapport. De går alla i takt och kallar in de gamla vanliga ”experterna” för att ytterligare marknadsföra denna rapport. Men vad handlar det egentligen om? Jo, för det första så är det inte en rapport om den fysiska grunden för huruvida en ökad halt av koldioxid orsakar […]

The post Om IPCCs senaste alarmistrapport appeared first on

2018-10-08 12:57


comments powered by Disqus
11