Climate Scam (Swedish): Vad är El Niño och La Niña?

I detta inlägg ska vi titta närmare på El Niño och La Niña, hur de definieras och dagsläget. Det hela är enkelt skrivet så att läsaren inte behöver några naturvetenskapliga högskolekunskaper för förstå artikeln. De som vill ha djupare kunskap i ämnet rekommenderas att läsa artiklarna från 2016, se referenser längst ner. Historiskt upptäckte fiskare för flera hundra […]

The post Vad är El Niño…

2018-10-02 06:00


comments powered by Disqus
10